Komunikační strategie

 • mediální obraz
 • analýza inzerce
 • postavení na trhu

Reklamní kampaně

 • výběr médií, nákup médií
 • vyhodnocení kampaně
 • kreativní zpracování

Direct marketing

 • direct mailing
 • telemarketing
 • reklama v místě prodeje
 • založení a vedení
  věrnostních programů
×
Home